VMX File

? Cách mở file .VMX? Những phần mềm mở file .VMX và sửa file lỗi. Convert Text VMX file sang định dạng khác.

.VMX File Extension

   
File name VMX File
File Type 1VMware Configuration File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (35 Bình chọn)

File .VMX là file gì?

VMX là Settings Files - 1VMware Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VMware.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi phần mềm ảo hóa VMware như VMware Workstation và VMware Fusion; cửa hàng cài đặt cho một máy ảo được tạo ra với tờ New Virtual Machine Wizard; bao gồm bộ nhớ, đĩa cứng, và các thiết lập giới hạn xử lý; cho phép một máy ảo để được bắt đầu trong phần mềm.

What is a VMX file?

Configuration file used by VMware virtualization software such as VMware Workstation and VMware Fusion; stores settings for a virtual machine created with the New Virtual Machine Wizard; includes the memory, hard disk, and processor limit settings; enables a virtual machine to be started in the software.

Cách mở .VMX file

Để mở file .VMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMX do người dùng đóng góp.

  • VMware Fusion 11
  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation
  • VISUAL Mfg

Chuyển đổi file .VMX

File .VMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *