VMXF File

? Cách mở file .VMXF? Những phần mềm mở file .VMXF và sửa file lỗi. Convert XML VMXF file sang định dạng khác.

.VMXF File Extension

   
File name VMXF File
File Type VMware Team Member File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .VMXF là file gì?

VMXF là Settings Files - VMware Team Member File, dưới định dạng XML được phát triển bởi VMware.

tập tin cấu hình bổ sung được sử dụng bởi các máy ảo (VM) được tạo ra với phần mềm ảo hóa VMware; chứa thành viên trong nhóm dữ liệu cho máy ảo được tạo ra trong một môi trường nhóm đội, một thiết lập cho phép các quản trị viên phải tự kiểm soát nhiều máy ảo với nhau; tạo ngoài các tập tin cấu hình .VMX tiểu học; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và sử dụng XML định dạng.

What is a VMXF file?

Additional configuration file used by virtual machines (VMs) created with VMware virtualization software; contains team member data for VMs created in a team group environment, a setup that allows administrators to manually control multiple VMs together; created in addition to the primary .VMX configuration file; saved in a plain text format and uses XML formatting.

Cách mở .VMXF file

Để mở file .VMXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VMXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VMXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VMXF do người dùng đóng góp.

  • VMware Fusion 11
  • VMware Workstation 15 Pro
  • VMware Workstation 15 Pro

Chuyển đổi file .VMXF

File .VMXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *