VNCLOC File

? Cách mở file .VNCLOC? Những phần mềm mở file .VNCLOC và sửa file lỗi. Convert XML VNCLOC file sang định dạng khác.

.VNCLOC File Extension

   
File name VNCLOC File
File Type Screen Sharing VNC Internet Location
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VNCLOC là file gì?

VNCLOC là Misc Files - Screen Sharing VNC Internet Location, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

tập tin kết nối được tạo ra bởi Screen Sharing, một chương trình điều khiển máy tính từ xa kèm theo Mac OS X; lưu trong một định dạng XML và chứa URL kết nối cho máy tính từ xa; sử dụng như một phím tắt để tái mở một phiên chia sẻ màn hình; tạo ra bằng cách chọn kết nối → Save As ... trong menu ứng dụng chia sẻ màn hình trong khi một phiên chia sẻ đang mở.

What is a VNCLOC file?

Connection file created by Screen Sharing, a remote desktop control program included with Mac OS X; saved in an XML format and contains the connection URL for the remote computer; used as a shortcut for re-opening a screen sharing session; created by selecting Connection → Save As... in the Screen Sharing application menu while a sharing session is open.

Cách mở .VNCLOC file

Để mở file .VNCLOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VNCLOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VNCLOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VNCLOC do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .VNCLOC

File .VNCLOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *