VND File

? Cách mở file .VND? Những phần mềm mở file .VND và sửa file lỗi. Convert N/A VND file sang định dạng khác.

.VND File Extension

   
File name VND File
File Type Type3 Design File
Nhà phát triển Vision Numeric
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .VND là file gì?

VND là CAD Files - Type3 Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vision Numeric.

định dạng thiết kế bản địa của gia đình Phần mềm Nghệ thuật Type3; được sử dụng bởi TypeEdit Vision Numeric và các Type3 CATIA add-on; chứa thiết kế CAD / CAM có thể bao gồm văn bản, hình dạng, và các loại đường.

What is a VND file?

Native design format of the Type3 Artistic Software family; used by Vision Numeric's TypeEdit and the Type3 CATIA add-on; contains CAD/CAM designs that may include text, shapes, and other types of paths.

Cách mở .VND file

Để mở file .VND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VND do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes CATIA with Type3 add-on
  • TypeEdit
  • TypeEdit
  • Dao
  • RouterType
  • pnp2
  • pnp2

Chuyển đổi file .VND

File .VND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *