VNT File

? Cách mở file .VNT? Những phần mềm mở file .VNT và sửa file lỗi. Convert Text VNT file sang định dạng khác.

.VNT File Extension

   
File name VNT File
File Type Mobile Phone vNote File
Nhà phát triển Sony Ericsson
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (81 Bình chọn)

File .VNT là file gì?

VNT là Text Files - Mobile Phone vNote File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sony Ericsson.

định dạng văn bản lưu ý sử dụng bởi điện thoại di động khác nhau, chẳng hạn như các ứng dụng S Memo trên các thiết bị Samsung Android hoặc ứng dụng ghi chú trên điện thoại di động Sony Ericsson; lưu trong một định dạng văn bản với một tiêu đề mà bắt đầu với "BEGIN: VNOTE" và kết thúc với "END:. VNOTE"

What is a VNT file?

Text note format used by various cell phones, such as the S Memo app on Samsung Android devices or the Notes application on Sony Ericsson mobile phones; saved in a text format with a header that starts with "BEGIN:VNOTE" and ends with "END:VNOTE."

Cách mở .VNT file

Để mở file .VNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VNT do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .VNT

File .VNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *