VOC File

? Cách mở file .VOC? Những phần mềm mở file .VOC và sửa file lỗi. Convert Binary VOC file sang định dạng khác.

.VOC File Extension

   
File name VOC File
File Type 1Creative Labs Audio File
Nhà phát triển Creative Labs
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (13 Bình chọn)

File .VOC là file gì?

VOC là Audio Files - 1Creative Labs Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Creative Labs.

định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi phần cứng Creative Labs, chẳng hạn như card âm thanh SoundBlaster; có thể clip âm thanh, hiệu ứng âm thanh, hoặc các âm thanh nhạc cụ, mà cũng được gọi là tiếng nói; file VOC được nén để giảm kích thước tập tin.

What is a VOC file?

Audio file format used by Creative Labs hardware, such as SoundBlaster sound cards; may be audio clips, sound effects, or instrument sounds, which are also referred to as voices; VOC files are compressed to reduce file size.

Cách mở .VOC file

Để mở file .VOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOC do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Any Video Converter
  • Any Video Converter
  • VideoLAN VLC media player
  • WavePad Sound Editor
  • Final Media Player
  • Final Media Player

Chuyển đổi file .VOC

File .VOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *