VOCA File

? Cách mở file .VOCA? Những phần mềm mở file .VOCA và sửa file lỗi. Convert Zip VOCA file sang định dạng khác.

.VOCA File Extension

   
File name VOCA File
File Type PhotoVOCA Communication Board File
Nhà phát triển Cognable
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VOCA là file gì?

VOCA là Compressed Files - PhotoVOCA Communication Board File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Cognable.

tập tin Một VOCA là một hội đồng quản trị truyền thông kỹ thuật số tạo ra bởi PhotoVOCA, ứng dụng iOS sử dụng để tạo bảng truyền thông kỹ thuật số. Nó được nén với khả năng nén .ZIP và chứa dữ liệu trong đó bao gồm các tài sản hình ảnh âm thanh và PNG với một biểu hiện .XML. file VOCA được lưu trong định dạng PhotoVOCA 3.0, đó là một phần mở rộng của các định dạng VOCA gốc phát hành vào năm 2010 bởi PhotoVOCA.

What is a VOCA file?

A VOCA file is a digital communication board created by PhotoVOCA, an iOS app used to create digital communication boards. It is compressed with .ZIP compression and contains data which includes audio and .PNG image assets with an .XML manifest. VOCA files are saved in the PhotoVOCA 3.0 format, which is an extension of the original VOCA format released in 2010 by PhotoVOCA.

Cách mở .VOCA file

Để mở file .VOCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOCA do người dùng đóng góp.

  • Cognable PhotoVOCA

Chuyển đổi file .VOCA

File .VOCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *