VOI File

? Cách mở file .VOI? Những phần mềm mở file .VOI và sửa file lỗi. Convert Binary VOI file sang định dạng khác.

.VOI File Extension

   
File name VOI File
File Type 1VOI Group File
Nhà phát triển SPAMALIZE
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .VOI là file gì?

VOI là Data Files - 1VOI Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SPAMALIZE.

Nhóm của Tập yêu thích (VOI) bản vẽ sử dụng bởi các BrainMaker chương trình y tế; định nghĩa 3D khu vực quan tâm (ROI) trên MRI và PET scan não; VOIs được lưu lại dưới dạng các nhóm sử dụng VOIGroup Manager, mà là một thành phần của BrainMaker.

What is a VOI file?

Group of Volume of Interest (VOI) drawings used by the medical program BrainMaker; defines 3D regions of interest (ROIs) on MRI and PET brain scans; VOIs are saved as groups using the VOIGroup Manager, which is a component of BrainMaker.

Cách mở .VOI file

Để mở file .VOI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOI do người dùng đóng góp.

  • The MathWorks MATLAB
  • WordBuilder
  • WordBuilder

Chuyển đổi file .VOI

File .VOI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *