VOX File

? Cách mở file .VOX? Những phần mềm mở file .VOX và sửa file lỗi. Convert Binary VOX file sang định dạng khác.

.VOX File Extension

   
File name VOX File
File Type 1Voxlap Voxel Model File
Nhà phát triển Ken Silverman
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .VOX là file gì?

VOX là 3D Image Files - 1Voxlap Voxel Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ken Silverman.

What is a VOX file?

3D model created in the Voxel format ("VOX" for short), a blocky 3D format used by the Voxlap game engine; saves the geometry for a game object, such as a character, building, or a weapon; for used for creating video game models and can be edited with the Slab6 program.

Cách mở .VOX file

Để mở file .VOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOX do người dùng đóng góp.

  • MagicaVoxel
  • Slab6
  • Slab6
  • Voxlap engine
  • Adobe Audition
  • MixPad
  • MixPad

Chuyển đổi file .VOX

File .VOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *