VOXAL File

? Cách mở file .VOXAL? Những phần mềm mở file .VOXAL và sửa file lỗi. Convert Binary VOXAL file sang định dạng khác.

.VOXAL File Extension

   
File name VOXAL File
File Type Voxal Project File
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .VOXAL là file gì?

VOXAL là Audio Files - Voxal Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

dự án âm thanh được tạo ra bởi Voxal, một chương trình thay đổi giọng nói sử dụng để thay đổi âm thanh của giọng nói của một người; thêm hiệu ứng như echo, sân uốn, reverb, chorus, bóp méo, và flangers vào một tập tin âm thanh đã ghi; sử dụng để tạo thuyết minh bằng giọng nói và video game nhân vật âm thanh.

What is a VOXAL file?

Audio project created by Voxal, a voice changing program used for altering the sound of a person's voice; adds effects such as echo, pitch bending, reverb, chorus, distortion, and flangers to a recorded audio file; used for creating voice overs and video game character sounds.

Cách mở .VOXAL file

Để mở file .VOXAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOXAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOXAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOXAL do người dùng đóng góp.

  • NCH Voxal

Chuyển đổi file .VOXAL

File .VOXAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *