VOXB File

? Cách mở file .VOXB? Những phần mềm mở file .VOXB và sửa file lỗi. Convert Binary VOXB file sang định dạng khác.

.VOXB File Extension

   
File name VOXB File
File Type Voxler Network File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .VOXB là file gì?

VOXB là Data Files - Voxler Network File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Golden Software.

Tập tin được tạo ra bởi Voxler, một ứng dụng 2D và 3D trực quan; cửa hàng một mạng lưới (xác định trên một canvas mở kết thúc) mô tả cách dữ liệu được hình dung; có thể bao gồm các nguồn dữ liệu, biến đổi, và các hoạt động khác; cũng quy định cụ thể các thông số xuất hiện như màu sắc, trục nhãn và quy mô.

What is a VOXB file?

File created by Voxler, a 2D and 3D visualization application; stores a network (specified on an open-ended canvas) that describes how data is visualized; may include data sources, transforms, and other operations; also specifies appearance parameters such as colors, axis labels, and scale.

Cách mở .VOXB file

Để mở file .VOXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOXB do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Voxler

Chuyển đổi file .VOXB

File .VOXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *