VPA File

? Cách mở file .VPA? Những phần mềm mở file .VPA và sửa file lỗi. Convert N/A VPA file sang định dạng khác.

.VPA File Extension

   
File name VPA File
File Type VPchat Chat Gestures File
Nhà phát triển Halsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VPA là file gì?

VPA là Misc Files - VPchat Chat Gestures File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Halsoft.

Gesture tập tin được sử dụng bởi VPchat (Virtual Địa Chat) và chương trình Excite siêu Trò chuyện Alpha cũ; chứa hình ảnh động với âm thanh có thể được hiển thị trong bong bóng trò chuyện của người dùng; cho phép cảm xúc biểu cảm hơn biểu tượng cảm xúc tĩnh.

What is a VPA file?

Gesture file used by VPchat (Virtual Places Chat) and the older Excite Super Chat Alpha program; contains animations with sound that can be displayed in a user's chat bubble; allows for more expressive emotions than static emoticons.

Cách mở .VPA file

Để mở file .VPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPA do người dùng đóng góp.

  • Symantec Workspace Virtualization Admin Tool
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • VAMP Media Center

Chuyển đổi file .VPA

File .VPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *