VPC File

? Cách mở file .VPC? Những phần mềm mở file .VPC và sửa file lỗi. Convert N/A VPC file sang định dạng khác.

.VPC File Extension

   
File name VPC File
File Type ViziGen Configuration File
Nhà phát triển ViziGen
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .VPC là file gì?

VPC là Developer Files - ViziGen Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ViziGen.

tập tin cấu hình dự án được sử dụng bởi ViziGen HC, một công cụ phát triển phần mềm; chứa thông tin có liên quan một mô hình để một bộ ViziGen mẫu (file .VGC) và điều khiển quá trình tạo mã.

What is a VPC file?

Project configuration file used by ViziGen HC, a software development tool; contains information that relates a model to a set of ViziGen templates (.VGC files) and controls the code generation process.

Cách mở .VPC file

Để mở file .VPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Client Table Viewer
  • Client Table Viewer

Chuyển đổi file .VPC

File .VPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *