VPC6 File

? Cách mở file .VPC6? Những phần mềm mở file .VPC6 và sửa file lỗi. Convert N/A VPC6 file sang định dạng khác.

.VPC6 File Extension

   
File name VPC6 File
File Type Virtual Machine Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VPC6 là file gì?

VPC6 là Misc Files - Virtual Machine Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Mac OS X Gói tạo ra cho mục đích thi đua; chứa các tập tin để tải một hệ điều hành Windows mô phỏng sử dụng Virtual PC.

What is a VPC6 file?

Mac OS X Package created for emulation purposes; contains files to load an emulated Windows operating system using Virtual PC.

Cách mở .VPC6 file

Để mở file .VPC6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPC6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VPC6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPC6 do người dùng đóng góp.

  • Parallels Desktop 15 for Mac
  • Microsoft Virtual PC
  • Microsoft Virtual PC
  • VMware Fusion 11

Chuyển đổi file .VPC6

File .VPC6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *