VRD File

? Cách mở file .VRD? Những phần mềm mở file .VRD và sửa file lỗi. Convert XML VRD file sang định dạng khác.

.VRD File Extension

   
File name VRD File
File Type Visio Report Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .VRD là file gì?

VRD là Data Files - Visio Report Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Xác định các thông số của một báo cáo được tạo bằng Microsoft Visio; lưu trong một định dạng XML; chia thành năm phần bao gồm 1) tiêu đề và mô tả, 2) các lĩnh vực và các tiêu đề cột, 3) bộ lọc lựa chọn thông tin, 4) nhóm kỷ lục, và 5) mô tả về cách thức thông tin được sắp xếp.

What is a VRD file?

Defines the parameters of a report created with Microsoft Visio; saved in an XML format; divided into five sections including 1) the title and description, 2) the fields and column headers, 3) information selection filters, 4) record groupings, and 5) a description of how the information is sorted.

Cách mở .VRD file

Để mở file .VRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VRD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visio 2019
  • Digital Photo Professional
  • Digital Photo Professional
  • Media Player Classic
  • Voice Player VPS170
  • VirtualDesk Easy-RDP
  • VirtualDesk Easy-RDP

Chuyển đổi file .VRD

File .VRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *