VRIMG File

? Cách mở file .VRIMG? Những phần mềm mở file .VRIMG và sửa file lỗi. Convert N/A VRIMG file sang định dạng khác.

.VRIMG File Extension

   
File name VRIMG File
File Type V-Ray Image File
Nhà phát triển Chaos Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .VRIMG là file gì?

VRIMG là Raster Image Files - V-Ray Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chaos Group.

định dạng hình ảnh được phát triển bởi Chaos Group và được tạo ra bởi V-Ray, một công cụ rendering có plugin sử dụng với các ứng dụng thiết kế theo định hướng khác, chẳng hạn như 3DS ​​Max và Maya, để render cảnh nhanh hơn; lưu trữ dữ liệu hình ảnh như nó đang được đưa ra bởi động cơ.

What is a VRIMG file?

Image format developed by Chaos Group and created by V-Ray, a rendering engine plugin used with other design-oriented applications, such as 3DS Max and Maya, to render scenes quicker; stores image data as it is being rendered by the engine.

Cách mở .VRIMG file

Để mở file .VRIMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VRIMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VRIMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VRIMG do người dùng đóng góp.

  • Chaos Group Pdplayer
  • V-Ray for 3ds Max
  • V-Ray for 3ds Max
  • V-Ray for Maya

Chuyển đổi file .VRIMG

File .VRIMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *