VRML File

? Cách mở file .VRML? Những phần mềm mở file .VRML và sửa file lỗi. Convert N/A VRML file sang định dạng khác.

.VRML File Extension

   
File name VRML File
File Type VRML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .VRML là file gì?

VRML là Web Files - VRML File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Ba chiều thế giới, cảnh, hoặc đối tượng dựa trên Virtual Reality Modeling Language (VRML); có thể là một độc lập tập tin 3D hoặc có thể được tích hợp vào một trang Web; hầu hết các file VRML để cho điều hướng người dùng thế giới 3D bằng cách sử dụng bàn phím và / hoặc chuột.

What is a VRML file?

Three-dimensional world, scene, or object based on the Virtual Reality Modeling Language (VRML); may be a standalone 3D file or may be integrated into a Web page; most VRML files let the user navigate the 3D world using the keyboard and/or mouse.

Cách mở .VRML file

Để mở file .VRML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VRML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VRML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VRML do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • SAP VEViewer
  • SAP VEViewer
  • Right Hemisphere Deep View
  • 3DBrowser
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VRML

File .VRML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *