VSI File

? Cách mở file .VSI? Những phần mềm mở file .VSI và sửa file lỗi. Convert Zip VSI file sang định dạng khác.

.VSI File Extension

   
File name VSI File
File Type Visual Studio Content Installer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .VSI là file gì?

VSI là Compressed Files - Visual Studio Content Installer File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Hình ảnh gói cài đặt Studio có thể chứa bộ dụng cụ khởi động, các mẫu sản phẩm, kiểm soát, đoạn mã, add-in, hoặc các loại file khác; dùng để trao đổi nội dung Visual Studio trong cộng đồng nhà phát triển; cũng được gọi là một "thành phần của cộng đồng."

What is a VSI file?

Visual Studio installation package that may contain starter kits, item templates, controls, code snippets, add-ins, or other types of files; used for exchanging Visual Studio content within the developer community; also referred to as a "community component."

Cách mở .VSI file

Để mở file .VSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XV Imaging
  • VSampler
  • Image2Web
  • Image2Web

Chuyển đổi file .VSI

File .VSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *