VSIX File

? Cách mở file .VSIX? Những phần mềm mở file .VSIX và sửa file lỗi. Convert Zip VSIX file sang định dạng khác.

.VSIX File Extension

   
File name VSIX File
File Type Visual Studio Extension
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .VSIX là file gì?

VSIX là Plugin Files - Visual Studio Extension, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Phần mềm add-on được tạo ra cho Microsoft Visual Studio, một phần mềm phát triển IDE cho Windows; lưu trong một định dạng .ZIP và chứa các tệp mở rộng chức năng của phần mềm Visual Studio; cửa hàng mô tả gói cũng như nhị phân và các nguồn lực khác mà bao gồm phần mở rộng.

What is a VSIX file?

Software add-on created for Microsoft Visual Studio, a software development IDE for Windows; saved in a .ZIP format and contains files that extend the functionality of the Visual Studio software; stores a package description as well as binaries and other resources that comprise the extension.

Cách mở .VSIX file

Để mở file .VSIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSIX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSIX

File .VSIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *