VSIXMANIFEST File

? Cách mở file .VSIXMANIFEST? Những phần mềm mở file .VSIXMANIFEST và sửa file lỗi. Convert XML VSIXMANIFEST file sang định dạng khác.

.VSIXMANIFEST File Extension

   
File name VSIXMANIFEST File
File Type VSIX Manifest
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VSIXMANIFEST là file gì?

VSIXMANIFEST là Developer Files - VSIX Manifest, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một SDK cho hệ thống Windows; chứa siêu dữ liệu về các tập tin .VSIX nó cư trú trong.

What is a VSIXMANIFEST file?

File created by Microsoft Visual Studio, a SDK for the Windows system; contains metadata about the .VSIX file it resides in.

Cách mở .VSIXMANIFEST file

Để mở file .VSIXMANIFEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSIXMANIFEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSIXMANIFEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSIXMANIFEST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual C# Express
  • Microsoft Visual C# Express

Chuyển đổi file .VSIXMANIFEST

File .VSIXMANIFEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *