VSMDI File

? Cách mở file .VSMDI? Những phần mềm mở file .VSMDI và sửa file lỗi. Convert Text VSMDI file sang định dạng khác.

.VSMDI File Extension

   
File name VSMDI File
File Type Visual Studio Test Metadata File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VSMDI là file gì?

VSMDI là Developer Files - Visual Studio Test Metadata File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Visual Studio, một chương trình được sử dụng bởi các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng Windows; chứa siêu dữ liệu cho một dự án thử nghiệm, trong đó có một danh sách kiểm tra và cấu hình chạy; được sử dụng để chạy một bộ trường hợp thử nghiệm, chẳng hạn như một tập hợp các đơn vị xét nghiệm.

What is a VSMDI file?

File created by Visual Studio, a program used by developers to create Windows applications; contains metadata for a testing project, including a list of tests and run configurations; used for running a suite of test cases, such as a collection of unit tests.

Cách mở .VSMDI file

Để mở file .VSMDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSMDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSMDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSMDI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .VSMDI

File .VSMDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *