VSMPROJ File

? Cách mở file .VSMPROJ? Những phần mềm mở file .VSMPROJ và sửa file lỗi. Convert Text VSMPROJ file sang định dạng khác.

.VSMPROJ File Extension

   
File name VSMPROJ File
File Type Visual Studio Text Macro Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VSMPROJ là file gì?

VSMPROJ là Developer Files - Visual Studio Text Macro Project, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

phiên bản dựa trên văn bản của một dự án vĩ mô tạo ra với Visual Studio, một công cụ phần mềm cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng Windows; chứa các hành động mà hành vi tự động hóa trong Visual Studio IDE; được sử dụng để thúc đẩy năng suất cho các nhiệm vụ phát triển lặp đi lặp lại.

What is a VSMPROJ file?

Text-based version of a macro project created with Visual Studio, a software tool that allows developers to create Windows applications; contains actions that automate behaviors in the Visual Studio IDE; used for boosting productivity for repetitive development tasks.

Cách mở .VSMPROJ file

Để mở file .VSMPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSMPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSMPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSMPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • iPixSoft Video Slideshow Maker

Chuyển đổi file .VSMPROJ

File .VSMPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *