VSO File

? Cách mở file .VSO? Những phần mềm mở file .VSO và sửa file lỗi. Convert N/A VSO file sang định dạng khác.

.VSO File Extension

   
File name VSO File
File Type Compiled Vertex Shader File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .VSO là file gì?

VSO là 3D Image Files - Compiled Vertex Shader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi các công cụ vertex bao gồm trong Microsoft DirectX SDK; phiên bản của tập tin .VSH biên soạn; chứa chuyển đổi và ánh sáng hoạt động thông tin trạng thái cho các đối tượng; cũng chứa các biến dữ liệu dựa trên x, y, z và tọa độ.

What is a VSO file?

File used by the vertex shader tool included in the Microsoft DirectX SDK; compiled version of the .VSH file; contains transformation and lighting operations state information for objects; also contains data variables based on x, y, and z coordinates.

Cách mở .VSO file

Để mở file .VSO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSO do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .VSO

File .VSO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *