VSP File

? Cách mở file .VSP? Những phần mềm mở file .VSP và sửa file lỗi. Convert Binary VSP file sang định dạng khác.

.VSP File Extension

   
File name VSP File
File Type 1VideoStudio Project File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (28 Bình chọn)

File .VSP là file gì?

VSP là Video Files - 1VideoStudio Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

tập tin Một VSP là một dự án tạo ra bởi Corel VideoStudio, một chương trình sử dụng để tạo trình chiếu và phim ảnh. Nó chứa dữ liệu dự án video, bao gồm tài liệu tham khảo để video, âm thanh, và các tập tin hình ảnh, và các thiết lập thời gian phim và các hiệu ứng. file VSP được sử dụng để tiết kiệm và các dự án phim tải.

What is a VSP file?

A VSP file is a project created by Corel VideoStudio, a program used to create slideshows and movies. It contains video project data, including references to video, audio, and image files, and movie timeline settings and effects. VSP files are used to save and load movie projects.

Cách mở .VSP file

Để mở file .VSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSP do người dùng đóng góp.

  • Corel VideoStudio 2019
  • Corel VideoStudio Pro
  • Corel VideoStudio Pro
  • Ulead VideoStudio
  • Corel VideoStudio
  • VisiPics
  • VisiPics

Chuyển đổi file .VSP

File .VSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *