VSPF File

? Cách mở file .VSPF? Những phần mềm mở file .VSPF và sửa file lỗi. Convert N/A VSPF file sang định dạng khác.

.VSPF File Extension

   
File name VSPF File
File Type Visual Studio Performance Filter File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .VSPF là file gì?

VSPF là Developer Files - Visual Studio Performance Filter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Visual Studio, một IDE phát triển phần mềm; chứa một hoặc nhiều quy tắc lọc các kết quả cho một báo cáo hiệu suất (.VSP hoặc .VSPX tập tin); được sử dụng để tinh chỉnh các phân tích để xác định tắc nghẽn hoạt động cụ thể.

What is a VSPF file?

Developer file created by Visual Studio, a software development IDE; contains one or more rules that filter the results for a performance report (.VSP or .VSPX file); used for fine-tuning the analysis to identify specific performance bottlenecks.

Cách mở .VSPF file

Để mở file .VSPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSPF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VSPF

File .VSPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *