VSPROPS File

? Cách mở file .VSPROPS? Những phần mềm mở file .VSPROPS và sửa file lỗi. Convert Binary VSPROPS file sang định dạng khác.

.VSPROPS File Extension

   
File name VSPROPS File
File Type Visual Studio Project Property File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .VSPROPS là file gì?

VSPROPS là Settings Files - Visual Studio Project Property File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tờ tài sản được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio 2008 và trước đó; lưu trữ trong một định dạng XML và chứa xây dựng tài sản và macro người dùng định nghĩa cho một dự án; sử dụng cho xuất khẩu và nhập khẩu các thiết lập chung giữa các dự án.

What is a VSPROPS file?

Property sheet file created by Microsoft Visual Studio 2008 and earlier; stored in an XML format and contains build properties and user-defined macros for a project; used for exporting and importing common settings between projects.

Cách mở .VSPROPS file

Để mở file .VSPROPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSPROPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSPROPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSPROPS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSPROPS

File .VSPROPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *