VSPS File

? Cách mở file .VSPS? Những phần mềm mở file .VSPS và sửa file lỗi. Convert N/A VSPS file sang định dạng khác.

.VSPS File Extension

   
File name VSPS File
File Type Visual Studio Serialized Performance Report
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .VSPS là file gì?

VSPS là Developer Files - Visual Studio Serialized Performance Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Visual Studio, một IDE phát triển phần mềm; tiết kiệm dữ liệu tóm tắt thu từ việc phân tích một báo cáo hiệu suất (file .VSP); cho phép các dữ liệu được lưu mà không cần phải tái tạo lại từ các tập tin VSP.

What is a VSPS file?

Developer file created by Visual Studio, a software development IDE; saves summary data collected from analyzing a performance report (.VSP file); enables the data to be saved without having to re-generate it again from the VSP file.

Cách mở .VSPS file

Để mở file .VSPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSPS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSPS

File .VSPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *