VSPSCC File

? Cách mở file .VSPSCC? Những phần mềm mở file .VSPSCC và sửa file lỗi. Convert N/A VSPSCC file sang định dạng khác.

.VSPSCC File Extension

   
File name VSPSCC File
File Type Visual Studio Project Source Control File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .VSPSCC là file gì?

VSPSCC là Developer Files - Visual Studio Project Source Control File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Source Code Control (SCC) tập tin cho các dự án tạo ra với Microsoft Visual Studio; chứa siêu dữ liệu được sử dụng để theo dõi phiên bản của các dự án phát triển phần mềm Visual Studio; bao gồm các thông tin như số phiên bản, đường dẫn tập tin, và số lượng các dự án lồng nhau.

What is a VSPSCC file?

Source Code Control (SCC) file for projects created with Microsoft Visual Studio; contains metadata used for tracking revisions of Visual Studio software development projects; includes information such as the version number, file path, and the number of nested projects.

Cách mở .VSPSCC file

Để mở file .VSPSCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSPSCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSPSCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSPSCC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .VSPSCC

File .VSPSCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *