VSPX File

? Cách mở file .VSPX? Những phần mềm mở file .VSPX và sửa file lỗi. Convert Binary VSPX file sang định dạng khác.

.VSPX File Extension

   
File name VSPX File
File Type Visual Studio Performance Report Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .VSPX là file gì?

VSPX là Developer Files - Visual Studio Performance Report Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển giới thiệu với Visual Studio 2011; chứa chỉ số hiệu suất ứng dụng thu thập trong một thử nghiệm phân tích hiệu suất; tạo thành một bản tóm tắt báo cáo, giúp các nhà phát triển xác định tắc nghẽn và hiệu suất tối ưu hóa.

What is a VSPX file?

Developer file introduced with Visual Studio 2011; contains application performance metrics collected during a performance analysis test; generated into a report summary, which helps developers identify bottlenecks and optimize performance.

Cách mở .VSPX file

Để mở file .VSPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSPX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .VSPX

File .VSPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *