VSQ File

? Cách mở file .VSQ? Những phần mềm mở file .VSQ và sửa file lỗi. Convert N/A VSQ file sang định dạng khác.

.VSQ File Extension

   
File name VSQ File
File Type VOCALOID2 Project File
Nhà phát triển YAMAHA
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .VSQ là file gì?

VSQ là Audio Files - VOCALOID2 Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YAMAHA.

hồ sơ dự án tạo ra bởi VOCALOID2, một chương trình được sử dụng để tạo ra giọng hát tổng hợp; chứa cả ghi chú và lời cho mỗi lưu ý rằng đều cạnh tranh nhau bằng giọng nói tổng hợp; thường được sử dụng để đồng bộ hóa giọng hát với 3D nhân vật nhảy múa ảo được gọi là "Vocaloid."

What is a VSQ file?

Project file created by VOCALOID2, a program used for creating synthesized vocals; contains both notes and lyrics for each note that are emulated by the synthesized voice; often used for synchronizing vocals with 3D virtual dancing characters known as "vocaloids."

Cách mở .VSQ file

Để mở file .VSQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSQ do người dùng đóng góp.

  • VOCALOID2 Editor Application
  • Vocaloid3 Free Edition 4th
  • Vocaloid3 Free Edition 4th

Chuyển đổi file .VSQ

File .VSQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *