VSS File

? Cách mở file .VSS? Những phần mềm mở file .VSS và sửa file lỗi. Convert Binary VSS file sang định dạng khác.

.VSS File Extension

   
File name VSS File
File Type Visio Stencil File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .VSS là file gì?

VSS là Raster Image Files - Visio Stencil File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Visio, một chương trình dùng để tạo ra các biểu đồ, bản vẽ, sơ đồ và kỹ thuật khác; chứa một nhóm các hình dạng, đối tượng, hoặc kết nối; cung cấp thêm đối tượng trước khi rút ra có thể được đưa vào một bản vẽ .VSD Visio.

What is a VSS file?

File used by Microsoft Visio, a program used to create flowcharts, drawings, and other technical diagrams; contains a group of shapes, objects, or connectors; provides additional pre-drawn objects that can be included into a .VSD Visio drawing.

Cách mở .VSS file

Để mở file .VSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSS do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniGraffle
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visio 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .VSS

File .VSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *