VSSETTINGS File

? Cách mở file .VSSETTINGS? Những phần mềm mở file .VSSETTINGS và sửa file lỗi. Convert XML VSSETTINGS file sang định dạng khác.

.VSSETTINGS File Extension

   
File name VSSETTINGS File
File Type Visual Studio Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (31 Bình chọn)

File .VSSETTINGS là file gì?

VSSETTINGS là Settings Files - Visual Studio Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm dùng để xây dựng các chương trình Windows và các phần mềm khác; chứa thông tin cấu hình cho Visual Studio IDE, bao gồm cài đặt cho trình soạn thảo, dự án, gỡ lỗi, phông chữ, màu sắc, bố trí cửa sổ, và sở thích hiển thị khác.

What is a VSSETTINGS file?

Settings file created by Visual Studio, a software development tool used to build Windows programs and other software; contains configuration information for the Visual Studio IDE, including settings for the editor, projects, debugging, fonts, colors, window layouts, and other display preferences.

Cách mở .VSSETTINGS file

Để mở file .VSSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSSETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • Media Player Classic
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .VSSETTINGS

File .VSSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *