VSSX File

? Cách mở file .VSSX? Những phần mềm mở file .VSSX và sửa file lỗi. Convert Zip VSSX file sang định dạng khác.

.VSSX File Extension

   
File name VSSX File
File Type Visio Stencil File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .VSSX là file gì?

VSSX là Data Files - Visio Stencil File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi Visio, một chương trình vẽ kỹ thuật; tiết kiệm một tập hợp các hình dạng, kết nối, hoặc các đối tượng khác có thể được sử dụng trong một bản vẽ; thường được sử dụng bởi các tổ chức phân phối logo và các yếu tố thiết kế tiêu chuẩn khác có thể được bao gồm trong bản vẽ kỹ thuật.

What is a VSSX file?

File used by Visio, a technical drawing program; saves a collection of shapes, connectors, or other objects that can be used within a drawing; often used by organizations for distributing logos and other standard design elements that can be included in technical drawings.

Cách mở .VSSX file

Để mở file .VSSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSSX do người dùng đóng góp.

  • Nevron Software MyDraw
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visio 2019

Chuyển đổi file .VSSX

File .VSSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *