VST3 File

? Cách mở file .VST3? Những phần mềm mở file .VST3 và sửa file lỗi. Convert N/A VST3 file sang định dạng khác.

.VST3 File Extension

   
File name VST3 File
File Type VST 3 Audio Plugin
Nhà phát triển Steinberg
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VST3 là file gì?

VST3 là Plugin Files - VST 3 Audio Plugin, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg.

tập tin Một VST3 là một plugin được sử dụng bởi các máy trạm âm thanh kỹ thuật số Daws khác nhau, chẳng hạn như Steinberg Cubase và hình ảnh-Line FL Studio. Nó chứa thông tin về một công cụ hay các hiệu ứng âm thường được sử dụng để chỉnh sửa âm thanh ghi lại. file VST3 được lưu trong các tiêu chuẩn VST 3 (Virtual Studio Technology 3).

What is a VST3 file?

A VST3 file is a plugin used by various digital audio workstations DAWs, such as Steinberg Cubase and Image-Line FL Studio. It contains information about an instrument or audio effect typically used to modify recorded sounds. VST3 files are saved in the VST 3 (Virtual Studio Technology 3) standard.

Cách mở .VST3 file

Để mở file .VST3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VST3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VST3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VST3 do người dùng đóng góp.

  • Image-Line FL Studio
  • Steinberg Cubase
  • Steinberg Cubase

Chuyển đổi file .VST3

File .VST3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *