VSTPRESET File

? Cách mở file .VSTPRESET? Những phần mềm mở file .VSTPRESET và sửa file lỗi. Convert N/A VSTPRESET file sang định dạng khác.

.VSTPRESET File Extension

   
File name VSTPRESET File
File Type VST Preset File
Nhà phát triển Steinberg Media Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VSTPRESET là file gì?

VSTPRESET là Settings Files - VST Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg Media Technologies.

Nộp được sử dụng bởi Steinberg Cubase, một ứng dụng sản xuất âm thanh; chứa một hoặc nhiều cài đặt trước cho VST Plugin hiệu ứng âm thanh; có thể lưu trữ "thẻ", chẳng hạn như Acoustic, sạch, và bộ gõ, mà giúp người dùng sắp xếp và tìm kiếm các cài đặt trước của họ.

What is a VSTPRESET file?

File used by Steinberg Cubase, an audio production application; contains one or more presets for VST plugin audio effects; may store "tags," such as Acoustic, Clean, and Percussive, that help users organize and search for their presets.

Cách mở .VSTPRESET file

Để mở file .VSTPRESET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSTPRESET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSTPRESET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSTPRESET do người dùng đóng góp.

  • Steinberg Cubase

Chuyển đổi file .VSTPRESET

File .VSTPRESET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *