VSW File

? Cách mở file .VSW? Những phần mềm mở file .VSW và sửa file lỗi. Convert N/A VSW file sang định dạng khác.

.VSW File Extension

   
File name VSW File
File Type Visio Workspace File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .VSW là file gì?

VSW là Settings Files - Visio Workspace File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được lưu bởi các phiên bản 2003-2010 của Microsoft Visio, một chương trình vẽ kỹ thuật; tiết kiệm các địa điểm của cửa sổ, pa-nô, và vải vẽ; bị phản đối bởi các phiên bản sau của phần mềm, mà hiện nay bao gồm các thiết lập như là một phần của tập tin .VSD hoặc .VSDX.

What is a VSW file?

Settings file saved by versions 2003-2010 of Microsoft Visio, a technical drawing program; saves the locations of windows, panels, and the drawing canvas; deprecated by later versions of the software, which now includes settings as part of the .VSD or .VSDX file.

Cách mở .VSW file

Để mở file .VSW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Office Visio
  • Microsoft Office Visio
  • Visio Standard
  • Microsoft Visio
  • VRExp
  • VRExp

Chuyển đổi file .VSW

File .VSW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *