VVV File

? Cách mở file .VVV? Những phần mềm mở file .VVV và sửa file lỗi. Convert N/A VVV file sang định dạng khác.

.VVV File Extension

   
File name VVV File
File Type Virtual Volumes View Catalog
Nhà phát triển N/A
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (11 Bình chọn)

File .VVV là file gì?

VVV là Database Files - Virtual Volumes View Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một VVV chứa một danh mục được tạo ra bởi VVV (Volumes ảo Xem), một chương trình sử dụng nội dung Danh mục khối lượng di động, chẳng hạn như DVD và CD, và các tập tin và thư mục trong một thư mục. Nó lưu trữ một chỉ số của tập tin và thư mục được quét từ một đĩa tháo lắp hoặc thư mục. file VVV cũng bao gồm siêu dữ liệu về các thư mục và các tập tin, cho phép họ được tìm kiếm bởi người dùng.

What is a VVV file?

A VVV file contains a catalog created by VVV (Virtual Volumes View), a program used to catalog content of removable volumes, such as DVDs and CDs, and files and folders in a directory. It stores an index of files and folders scanned from a removable disc or directory. VVV files also include metadata about the folders and files, which allows them to be searched by a user.

Cách mở .VVV file

Để mở file .VVV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VVV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VVV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VVV do người dùng đóng góp.

  • VVV (Virtual Volumes View)
  • VVV
  • VVV

Chuyển đổi file .VVV

File .VVV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *