VW File

? Cách mở file .VW? Những phần mềm mở file .VW và sửa file lỗi. Convert N/A VW file sang định dạng khác.

.VW File Extension

   
File name VW File
File Type Volkswriter Text File
Nhà phát triển Lifetree Software
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .VW là file gì?

VW là Text Files - Volkswriter Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lifetree Software.

Tập tin được tạo ra bởi Volkswriter, một chương trình xử lý văn bản một lần phổ biến cho các máy tính IBM vào những năm 1980; chứa văn bản tài liệu được tạo ra trong Volkswriter; có thể được mở trong Corel WordPerfect.

What is a VW file?

File created by Volkswriter, a once-popular word processing program for the IBM PC in the 1980s; contains document text created in Volkswriter; can be opened in Corel WordPerfect.

Cách mở .VW file

Để mở file .VW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VW do người dùng đóng góp.

  • Visual DataFlex Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GRAMS/AI
  • VWPlayer Application
  • VXP Player
  • VXP Player

Chuyển đổi file .VW

File .VW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *