VWL File

? Cách mở file .VWL? Những phần mềm mở file .VWL và sửa file lỗi. Convert Binary VWL file sang định dạng khác.

.VWL File Extension

   
File name VWL File
File Type Vuforia Word List
Nhà phát triển PTC
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .VWL là file gì?

VWL là Developer Files - Vuforia Word List, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PTC.

Một tập tin mmssn chứa một danh sách từ được tạo ra bởi Vuforia, một SDK sử dụng để tạo Augmented Reality (AR) ứng dụng cho các thiết bị di động. Nó lưu trữ từ tiếng Anh lưu trong Vuforia Word List (mmssn) định dạng nhị phân. file mmssn được sử dụng bởi các ứng dụng Vuforia phát triển để nhận ra các từ được in ra.

What is a VWL file?

A VWL file contains a word list created by Vuforia, an SDK used to create Augmented Reality (AR) apps for mobile devices. It stores English words saved in the Vuforia Word List (VWL) binary format. VWL files are used by Vuforia-developed apps to recognize printed words.

Cách mở .VWL file

Để mở file .VWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VWL do người dùng đóng góp.

  • PTC Vuforia
  • MGI Software Corp. VideoWave
  • MGI Software Corp. VideoWave
  • Vocabulary Worksheet Factory
  • Roxio Inc. VideoWave

Chuyển đổi file .VWL

File .VWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *