W3D File

? Cách mở file .W3D? Những phần mềm mở file .W3D và sửa file lỗi. Convert Binary W3D file sang định dạng khác.

.W3D File Extension

   
File name W3D File
File Type Adobe Shockwave 3D File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .W3D là file gì?

W3D là 3D Image Files - Adobe Shockwave 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi Adobe Giám đốc, một chương trình được sử dụng để làm cho nội dung đa phương tiện tương tác cho Web, CD, và DVD; cửa hàng một cảnh 3D và / hoặc hình ảnh động đã được xuất khẩu từ một bên thứ ba chương trình xây dựng mô hình 3D và sau đó nhập khẩu vào Adobe Giám đốc xuất bản trực tuyến.

What is a W3D file?

File used by Adobe Director, a program used for making interactive multimedia content for the Web, CDs, and DVDs; stores a 3D scene and/or animation that was exported from a third-party 3D modeling program and then imported into Adobe Director for publishing online.

Cách mở .W3D file

Để mở file .W3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W3D do người dùng đóng góp.

  • Adobe Shockwave Player
  • Adobe Director
  • Adobe Director
  • Media Player Classic
  • 3D Model Viewer
  • W3DView Application
  • W3DView Application

Chuyển đổi file .W3D

File .W3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *