WAD File

? Cách mở file .WAD? Những phần mềm mở file .WAD và sửa file lỗi. Convert Binary WAD file sang định dạng khác.

.WAD File Extension

   
File name WAD File
File Type 1Doom WAD File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (118 Bình chọn)

File .WAD là file gì?

WAD là Game Files - 1Doom WAD File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi id Software.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Doom và Doom II, cũng như trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất khác mà sử dụng công cụ Doom gốc; chứa dữ liệu như sprites (đồ họa), thông tin cấp, và các mặt hàng; được sử dụng để lưu trữ nội dung trò chơi gốc cũng như những thay đổi trò chơi.

What is a WAD file?

Game data file used by Doom and Doom II, as well as other first-person shooter games that use the original Doom engine; contains data such as sprites (graphics), level information, and items; used for storing original game content as well as game modifications.

Cách mở .WAD file

Để mở file .WAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAD do người dùng đóng góp.

  • Sonic Robo Blast 2
  • id Software Doom
  • id Software Doom
  • id Software Doom 2
  • Doom Builder
  • SLADE
  • SLADE
  • New WAD Tool
  • WadAuthor
  • Wally

Chuyển đổi file .WAD

File .WAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *