WAM File

? Cách mở file .WAM? Những phần mềm mở file .WAM và sửa file lỗi. Convert Text WAM file sang định dạng khác.

.WAM File Extension

   
File name WAM File
File Type Worms Armageddon Mission File
Nhà phát triển Team17 Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .WAM là file gì?

WAM là Game Files - Worms Armageddon Mission File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Team17 Software.

Sứ mệnh tập tin được sử dụng bởi Worms Armageddon, một trò chơi theo lượt mà xoay quanh đánh bại sâu phản đối; cửa hàng thiết lập mà tạo nên một nhiệm vụ, chẳng hạn như các tùy chọn vũ khí, hành vi môi trường, đạn dược có sẵn, và khó khăn team địch.

What is a WAM file?

Mission file used by Worms Armageddon, a turn-based game that revolves around defeating opposing worms; stores settings that make up a mission, such as weapon options, environment behavior, available ammunition, and enemy team difficulty.

Cách mở .WAM file

Để mở file .WAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAM do người dùng đóng góp.

  • Warpath
  • DictAide
  • DictAide

Chuyển đổi file .WAM

File .WAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *