WAPPROJ File

? Cách mở file .WAPPROJ? Những phần mềm mở file .WAPPROJ và sửa file lỗi. Convert XML WAPPROJ file sang định dạng khác.

.WAPPROJ File Extension

   
File name WAPPROJ File
File Type Windows Application Packaging Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WAPPROJ là file gì?

WAPPROJ là Developer Files - Windows Application Packaging Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WAPPROJ là một Bao bì hồ sơ dự án ứng dụng Windows được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows. Các tập tin chứa tham chiếu đến tài sản đồ họa (icon ngói), siêu dữ liệu ứng dụng, thư viện, và các chương trình được sử dụng để chạy một ứng dụng. Nó được sử dụng để tạo ra một tập tin .APPXUPLOAD, có thể được gửi đến Microsoft Store để phân phối cho người sử dụng.

What is a WAPPROJ file?

A WAPPROJ file is a Windows Application Packaging Project file created by Microsoft Visual Studio, a software development tool used to create Windows apps. The file contains references to graphical assets (tile icons), application metadata, libraries, and programs used for running an application. It is used to generate an .APPXUPLOAD file, which can be submitted to the Microsoft Store for distribution to users.

Cách mở .WAPPROJ file

Để mở file .WAPPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAPPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAPPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAPPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .WAPPROJ

File .WAPPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *