WARC File

? Cách mở file .WARC? Những phần mềm mở file .WARC và sửa file lỗi. Convert N/A WARC file sang định dạng khác.

.WARC File Extension

   
File name WARC File
File Type Web Archive
Nhà phát triển International Internet Preservation Consortium
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WARC là file gì?

WARC là Compressed Files - Web Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi International Internet Preservation Consortium.

tập tin Một WARC là một kho lưu trữ có chứa thông tin về một trang web đã được thu thập từ "crawl" được thực hiện bởi chương trình Internet cho mục đích lưu trữ. Nó lưu trữ hồ sơ WARC, có thể bao gồm thông tin về HTML, CSS, hình ảnh, video, và các kịch bản được sử dụng bởi các trang web. file WARC cũng gồm siêu dữ liệu về cách thức và nơi thông tin web đã được lấy ra.

What is a WARC file?

A WARC file is an archive that contains information about a website that was gathered from "crawls" performed by Internet bots for archival purposes. It stores WARC records, which may include information about the HTML, CSS, images, video, and scripts used by websites. WARC files also include metadata about how and where the web information was retrieved.

Cách mở .WARC file

Để mở file .WARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WARC do người dùng đóng góp.

  • GNU Wget

Chuyển đổi file .WARC

File .WARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *