WBA File

? Cách mở file .WBA? Những phần mềm mở file .WBA và sửa file lỗi. Convert Zip WBA file sang định dạng khác.

.WBA File Extension

   
File name WBA File
File Type WindowBlinds Compressed Skin
Nhà phát triển Stardock
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (35 Bình chọn)

File .WBA là file gì?

WBA là Misc Files - WindowBlinds Compressed Skin, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Stardock.

da tùy chỉnh hoặc chủ đề tạo ra với WindowBlinds, một chương trình sử dụng để tùy chỉnh giao diện của hệ điều hành Windows; có thể thay đổi giao diện của đường viền cửa sổ, thanh tiêu đề, thanh tác vụ, hình ảnh động tiến bộ, các biểu tượng trên thanh công cụ, menu Start, và các khía cạnh khác của Windows.

What is a WBA file?

Custom skin or theme created with WindowBlinds, a program used for customizing the interface of the Windows operating system; can alter the look of window borders, title bars, task bars, progress animations, toolbar icons, the Start menu, and other aspects of Windows.

Cách mở .WBA file

Để mở file .WBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBA do người dùng đóng góp.

  • Stardock WindowBlinds
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GLLab Application
  • Sizer
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .WBA

File .WBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *