WBB File

? Cách mở file .WBB? Những phần mềm mở file .WBB và sửa file lỗi. Convert Binary WBB file sang định dạng khác.

.WBB File Extension

   
File name WBB File
File Type WinBackup Archive
Nhà phát triển Uniblue
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .WBB là file gì?

WBB là Backup Files - WinBackup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Uniblue.

lưu trữ sao lưu được tạo ra với WinBackup, một tiện ích sao lưu cho Windows; có thể chứa một hệ thống sao lưu đầy đủ hoặc một kho lưu trữ các tập tin của người dùng được lựa chọn; có thể được sử dụng để khôi phục dữ liệu nếu dữ liệu gốc bị mất hoặc bị hỏng.

What is a WBB file?

Backup archive created with WinBackup, a backup utility for Windows; may contain a full system backup or an archive of files selected by the user; can be used to restore data if the original data is lost or corrupted.

Cách mở .WBB file

Để mở file .WBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinBackup
  • WinBackup
  • TOUCH.net
  • WebbookBinder
  • Start WinBackup
  • Start WinBackup

Chuyển đổi file .WBB

File .WBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *