WBC File

? Cách mở file .WBC? Những phần mềm mở file .WBC và sửa file lỗi. Convert Binary WBC file sang định dạng khác.

.WBC File Extension

   
File name WBC File
File Type Webshots Collection File
Nhà phát triển AG Interactive
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .WBC là file gì?

WBC là Raster Image Files - Webshots Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AG Interactive.

Tập tin được sử dụng bởi Webshots Desktop Connect, một chương trình cho phép người dùng chia sẻ, sắp xếp và xem ảnh; chứa một tập hợp các hình ảnh .JPEG lưu trữ trong một định dạng độc quyền; sử dụng cho việc tổ chức nhiều hình ảnh trong một bộ sưu tập duy nhất; thường chứa mã hóa dữ liệu.

What is a WBC file?

File used by Webshots Desktop Connect, a program that allows users to share, organize, and view pictures; contains a collection of .JPEG pictures stored in a proprietary format; used for organizing multiple pictures in a single collection; often contain encrypted data.

Cách mở .WBC file

Để mở file .WBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBC do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Threefold Photos Webshots Desktop Connect
  • Threefold Photos Webshots Desktop Connect
  • Ultimate Webshots Converter
  • fCoder Group Image Converter Plus
  • Sizer
  • Sizer

Chuyển đổi file .WBC

File .WBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *