WBCAT File

? Cách mở file .WBCAT? Những phần mềm mở file .WBCAT và sửa file lỗi. Convert N/A WBCAT file sang định dạng khác.

.WBCAT File Extension

   
File name WBCAT File
File Type Windows Backup Catalog File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .WBCAT là file gì?

WBCAT là Backup Files - Windows Backup Catalog File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin thông tin sao lưu được tạo ra bởi Windows Backup and Restore ứng dụng; lưu trữ một danh mục các tập tin được tạo ra cho các sao lưu; tạo ra với một số tập tin .ZIP, có chứa các hệ thống và sử dụng các tập tin để sao lưu.

What is a WBCAT file?

Backup information file created by the Windows Backup and Restore application; stores a catalog of files created for the backup; created with several .ZIP files, which contain the system and user files for the backup.

Cách mở .WBCAT file

Để mở file .WBCAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBCAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBCAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBCAT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Backup and Restore

Chuyển đổi file .WBCAT

File .WBCAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *