WBK File

? Cách mở file .WBK? Những phần mềm mở file .WBK và sửa file lỗi. Convert Binary WBK file sang định dạng khác.

.WBK File Extension

   
File name WBK File
File Type 1Word Document Backup
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (21 Bình chọn)

File .WBK là file gì?

WBK là Backup Files - 1Word Document Backup, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Microsoft Word, xử lý văn bản phổ biến; chứa một bản sao lưu của một tài liệu Word (.DOC); sử dụng để phục hồi một tập tin văn bản trong trường hợp nó sẽ bị xóa hoặc bị hỏng.

What is a WBK file?

Backup file created by Microsoft Word, a popular word processor; contains a backup copy of a Word document (.DOC); used to recover a document file in the event that it is deleted or corrupted.

Cách mở .WBK file

Để mở file .WBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word
  • Microsoft Word
  • Microsoft Office Starter - English
  • Citrix ICA Client
  • JUST Note
  • JUST Note

Chuyển đổi file .WBK

File .WBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *