WBM File

? Cách mở file .WBM? Những phần mềm mở file .WBM và sửa file lỗi. Convert Binary WBM file sang định dạng khác.

.WBM File Extension

   
File name WBM File
File Type 1Webmin Module
Nhà phát triển Webmin
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .WBM là file gì?

WBM là Plugin Files - 1Webmin Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Webmin.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi webmin, một quản trị hệ thống giao diện người dùng trên nền web cho Unix; tiết kiệm một mô-đun, mà là một addon cho phần mềm cơ sở; sử dụng để thêm bảng điều khiển mới hoặc giao diện báo cáo, chẳng hạn như các nhà quản lý máy in, điều khiển máy chủ Web, hoặc màn hình hệ thống.

What is a WBM file?

Plug-in file used by Webmin, a Web-based system administration user interface for Unix; saves a module, which is an addon for the base software; used for adding new control panels or report interfaces, such as printer managers, Web server controls, or system monitors.

Cách mở .WBM file

Để mở file .WBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBM do người dùng đóng góp.

  • Webmin
  • Fireworks
  • Fireworks
  • Paint Shop Pro
  • ACDSee Free
  • ACDSee Pro
  • ACDSee Pro

Chuyển đổi file .WBM

File .WBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *